Zoeken

Zoeken sluiten

Imants 46 serie alle grondsoorten

Werk dag in, dag uit in alle comfort en verzet meer werk.
+

Imants 46 serie alle grondsoorten grondbewerking

De inmiddels bekende Imants spitmachine voor grondbewerking van middelzware tot zware grondsoorten is de 46 Serie . Deze serie is een mooie aanvulling op het bestaande gamma van kleispitters maar ook geschikt voor lichtere grondsoorten. De 46 is ontwikkeld voor de middelzware tot zware kleigrond (VX) maar kan met andere spitarmen ook lichtere grondsoorten bewerken (SP). De spitmachine biedt de mogelijkheid om de diepe grondbewerking, zaaibedbereiding en het zaaien in 1 werkgang uit te voeren onder verschillende mstandigheden. Door de vele mogelijkheden en het perfecte resultaat is deze machine een zeer goed alternatief voor traditionelere grondbewerkingsmachines zoals de ploeg en de krukasspitter.
Lees meer

Concept van machine

De Imants 46 bestaat in de basis uit een aangedreven roterende spitas voor de hoofdgrondbewerking. Deze aandrijving geschiedt door middel van een aandrijfkast en maakt de spitmachine geschikt voor tractoren met aftakasvermogens tussen 125 en maxi. 225 pk.

Daar blijft het niet bij. Er zijn diverse aanbouwmogelijkheden waaronder een pakkerwals of een 3-punts hef voor het koppelen van bijvoorbeeld een rotorkopeg.
Het vernieuwde “vlakke” design, de kenmerkende gele strepen in combinatie met Imants blauw en zwart zorgen voor een unieke uitstraling.
De werkdiepte is te variëren van 15 tot 35 cm. De standaard werkbreedte is 3 of 3,5 meter en de maximale rijsnelheid is 5km/h.

Alle Imants spitmachines zijn aftakas aangedreven en worden in de driepunts hefinrichting gedragen. De machine zakt door middel van de hefinrichting in de werkstand. Indien uitgevoerd met een pakkerwals kan deze het gewicht gedeeltelijk dragen en ontstaat er een mooi vlak beeld. Tevens kan de werkdiepte bepaald worden door de machine op de roterende glijsloffen te laten lopen.

De spitmachine heeft 1000 toeren op de aftakas nodig voor een mooie egale werking en menging.

Spitten

Door de schaalvergroting en de steeds oplopende brandstofprijzen is het belangrijk om machines te kiezen met hoge capaciteit en laag brandstofverbruik. Bij spitten wordt de grond intensief bewerkt zonder dat de structuur verloren gaat. De grond wordt door middel van de spitas omgegraven met daarbij een grote mengende werking.

De organische stof wordt door de biologisch meest actieve, zuurstofrijke bouwvoor gemengd. Zo kan er in 1 werkgang eenvoudig stoppels, restmateriaal, stalmest, compost en groenbemester worden ingewerkt. Hierdoor staat de organische stof direct als voedsel ter beschikking voor de micro-organismen.

Door de unieke insteek van de spades zijn er geen storende lagen. Dit heeft een positieve invloed op de waterhuishouding omdat het water beter kan doordringen. De plantenwortels kunnen gemakkelijker dieper wortelen en daardoor beter hun voedingsstoffen (water, meststoffen en mineralen) opnemen.

Doordat de spitas zich ‘vooruit’ duwt is er weinig trekkracht nodig in vergelijking tot ploegen. Dit kan bij nattere omstandigheden een groot voordeel zijn. De trekker rijdt op de bouwvoor en niet in de voor. De spitmachine heft alle ontstane verdichtingen op en zorgt voor het ideale zaaibed zonder versmering. Ook grof winterwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit alles met een lager brandstof verbruik!

Tijdbesparen door combineren

Door werkgangen te combineren ontstaan nog grotere voordelen.

Zo stijgt de productiviteit per uur van een trekker met chauffeur en is er één of meerdere werkgangen minder nodig. Daarnaast is er wederom geen structuurbederf omdat men direct in het zaaibed zaait of poot.

Bij het ontwerp van de 46 serie is rekening gehouden met de mogelijkheden voor op en aanbouw van andere machines.

De middenkast heeft een doorgaande as zodat op de uitgaande as een aftakas gemonteerd kan worden van een ander werktuig.

DE 46 IS HET ALTERNATIEF VOOR PLOEG EN KRUKASSPITMACHINE.

Onze specialisten helpen jou met het zoeken naar de juiste machine en een passende oplossing.
×
Neem contact op