Zoeken

Zoeken sluiten

Imants 56 serie alle grondsoorten

Werk dag in, dag uit in alle comfort en verzet meer werk.
+

56 SERIE ALLE GRONDSOORTEN – GRONDBEWERKING

De 56 serie is speciaal ontwikkeld voor zware combinaties en werkomstandigheden. De machine die uitgevoerd kan worden met verschillende soorten spitarmen is daarnaast ook een zeer goed inzetbaar op leem en löss achtige grondsoorten.
Lees meer
Het steeds toenemend vermogen van tractoren zorgt ervoor dat vanuit de praktijk de behoefte ontstaat voor een sterkere spitmachine. Imants heeft de 46 serie als uitgangspositie genomen en deze zo geconstrueerd dat deze machine geschikt is voor tractoren tot 400pk. De 56 serie bestaat uit een zeer robuuste machineconstructie, die gecombineerd wordt met een 2-zijdige spitasaandrijving, waardoor de kracht van de trekker op de juiste manier overgebracht kan worden. De spitmachine biedt de mogelijkheid om de diepe grondbewerking, zaaibedbereiding en het zaaien in 1 werkgang uit te voeren onder verschillende omstandigheden. Door de vele mogelijkheden en het perfecte resultaat is deze machine een zeer goed alternatief voor traditionelere grondbewerkingsmachines zoals de ploeg en de krukasspitter.

Concept van machine

De Imants 56 bestaat in de basis uit een aangedreven roterende spitas voor de hoofdgrondbewerking. Deze aandrijving geschiedt door middel van een dubbele spitasaandrijving met twee aandrijfkasten en maakt de spitmachine geschikt voor tractoren met vermogens tot 400PK! Voor de 56 serie zijn er net als bij de 46 serie diverse aanbouwmogelijkheden waaronder een pakkerwals voor bijvoorbeeld winterwerk of een 3-puntshef voor het koppelen van een rotorkopeg of frees. Compleet met zaaibalk ontstaat een combinatie met de bekende voordelen zoals geen structuurbederf van het zaaibed en besparing van tijd en brandstof.

De werkdiepte is te variëren van 15 tot 35 cm. De standaard werkbreedte is 3 of 3,5 meter en de maximale rijsnelheid is 5km/h.

Door het bovenover rijden en de unieke stand van de Imants spitbladen vindt er geen versmering van de ondergrond plaats. De grondbewerking wordt over de gehele werkbreedte op een egale manier uitgevoerd. Hierdoor ontstaat ook een mooie egale opkomst van het gezaaide gewas.

Alle Imants spitmachines zijn aftakas aangedreven en worden in de driepunts hefinrichting gedragen. De machine zakt door middel van de hefinrichting in de werkstand. Indien uitgevoerd met een pakkerwals kan deze het gewicht gedeeltelijk dragen en ontstaat er een mooi vlak beeld. Tevens kan de werkdiepte bepaald worden door de machine op de roterende glijsloffen te laten lopen.

De spitmachine heeft 1000 toeren op de aftakas nodig voor een mooie egale werking en menging.

Spitten

Door de schaalvergroting en de steeds oplopende brandstofprijzen is het belangrijk om machines te kiezen met hoge capaciteit en laag brandstofverbruik. Bij spitten wordt de grond intensief bewerkt zonder dat de structuur verloren gaat. De grond wordt door middel van de spitas omgegraven met daarbij een grote mengende werking.

De organische stof wordt door de biologisch meest actieve, zuurstofrijke bouwvoor gemengd. Zo kan er in 1 werkgang eenvoudig stoppels, restmateriaal, stalmest, compost en groenbemester worden ingewerkt. Hierdoor staat de organische stof direct als voedsel ter beschikking voor de micro-organismen.

Door de unieke insteek van de spades zijn er geen storende lagen. Dit heeft een positieve invloed op de waterhuishouding omdat het water beter kan doordringen. De plantenwortels kunnen gemakkelijker dieper wortelen en daardoor beter hun voedingsstoffen (water, meststoffen en mineralen) opnemen.

Doordat de spitas zich ‘vooruit’ duwt is er weinig trekkracht nodig in vergelijking tot ploegen. Dit kan bij nattere omstandigheden een groot voordeel zijn. De trekker rijdt op de bouwvoor en niet in de voor. De spitmachine heft alle ontstane verdichtingen op en zorgt voor het ideale zaaibed zonder versmering. Ook grof winterwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit alles met een lager brandstof verbruik!

Tijdbesparen door combineren

Door werkgangen te combineren ontstaan nog grotere voordelen.

Zo stijgt de productiviteit per uur van een trekker met chauffeur en is er één of meerdere werkgangen minder nodig. Daarnaast is er wederom geen structuurbederf omdat men direct in het zaaibed zaait of poot.

De middenkast heeft een doorgaande as zodat op de uitgaande as een aftakas gemonteerd kan worden van een ander werktuig.

De 56 serie is vooral bedoeld voor loonwerkers en grote akkerbouwers die zware tractoren tot hun beschikking hebben en voor de hoogste capaciteit gaan.

56 Serie op de leemuitvoering

De 56WX is een uitvoering waarbij de spitas voorzien is van rondsels met spitarmen met tussen de rondsels een woelpoot.
Met deze uitvoering kan een grote rijsnelheid tot 7 km/h worden bereikt waarbij de bovenlaag intensief wordt gespit en er in één werkgang direct wordt gewoeld zodat er een goede aansluiting met de onderlaag ontstaat. Op deze manier wordt er veel ruimte voor wortels gemaakt, is er gelegenheid voor overvloedig water om de ondergrond te bereiken en wordt bij droogte de capillaire opstijging bevorderd.
De 5 woelpoten zijn geplaats op een afstand van 60 cm. En breken de ondergrond. Doordat ze tussen de rondsels staan worden ze ‘schoon’ gehouden en slepen ze geen gewasresten mee.

Onze specialisten helpen jou met het zoeken naar de juiste machine en een passende oplossing.
×
Neem contact op