Zoeken

Zoeken sluiten

Imants Eco mix ondiep

Werk dag in, dag uit in alle comfort en verzet meer werk.
+

Eco mix ondiepe grondbewerking

De (levende) bodem vormt de basis voor onze voedselproductie en een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit laatste omdat de bodem koolstof opslaat en het (regen)water reguleert. Maar vervuiling, verstedelijking, erosie en bodemdegradatie bedreigen de bodemkwaliteit. Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen een nadelig effect op ons waterstelsel. We krijgen steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden. Zo is er bij zware regenval een verhoogde kans van uitspoeling. Uitspoeling voorkomen is enkel mogelijk door de aanwezigheid van voldoende organische stof in de bodem en

behoud van het bodemleven. Uit de praktijk blijkt ook dat bodemverdichting een probleem is.

Bodemverdichting treedt op door hoge as- lasten op de landbouwpercelen, onder soms ook, natte omstandigheden. Het resultaat van bodemverdichting is dat de gewassen niet goed kunnen inwortelen en bovendien wordt de waterhuishouding in de bodem hierdoor verstoord ( afvoer en capillaire werking ). De Eco-Mix spitcombinatie is de uitgelezen machine om deze problemen aan te pakken.

Lees meer

Concept van de machine

De machine is zo geconstrueerd dat deze alle bovenstaande problemen in één werkgang aanpakt, en bovendien het direct zaaien mogelijk maakt, zodat er na de grondbewerking niet meer over het perceel gereden hoeft te worden. Tijdsbesparend werkt de Eco-mix dus ook.

Hoe werkt dit precies?

De eventuele voorzetwoeler Culter 3.0 zorgt ervoor dat de diepere bodemverdichting opgeheven wordt. Deze machine bestaat uit 4 tot 6 tanden die tot een diepte van 60 cm kunnen werken. Dankzij de smalle tand met een 6cm brede punt, kan de bodemverdichting met minimum aan brandstofverbruik en nog minimale grondvermening opgeheven worden. Achter de Culter 3.0 wordt de Eco-Mix spitmachine gekoppeld. De Eco-Mix heeft een laag toerental op de spitas, zodat er grove brokken grond vermengd worden. Er treedt geen versmering op door de unieke vorm en stand van de spitbladen. Om de organische stof bovenin te houden heeft Imants een speciale as ontwikkeld. De spitbladen nemen steeds een hap grond van +-25 cm uit de grond. De ideale werkdiepte van de spitmachine is tussen de 10 en 12 cm. Groot voordeel van een Eco-Mix is, dat een groenbemester geen probleem is; de spitas zorgt ervoor dat de gewasresten en/of groenbemesters, compost, stalmest etc. mooi vermengd worden over de gehele werkdiepte. Doordat dit na gebruik van de Eco-Mix spitmachine mooi vermengd is met de teeltaarde, zullen de groenbemester- en gewasresten goed verteren en omgezet worden in organische stof daar waar deze het meest noodzakelijk is en zal het goede bodemleven intact blijven. Achter de mengende spitas is een rol aangebouwd.

Er kan gekozen worden voor een aangedreven nalooprol zoals een harkrol, ringrol,.. of een niet aangedreven rol. Dit alles afhankelijk van de te bewerken grondsoort en het te zaaien gewas. Waar een aangedreven harkrol perfect geschikt is voor een schoner en fijner zaaibed wat nodig is voor fijnzaderige gewassen, zal een ringrol beter geschikt zijn voor een ruwer en grover zaaibed.

Combineren

Door de combinatie van werkgangen kan men op brandstof, manuren en zelfs op trekkers besparen. Bij het ontwerp van de Eco-Mix spitmachine is rekening gehouden met de mogelijkheden voor op- en aanbouw van andere machines wat de Eco-Mix extra veelzijdig in gebruik maakt. Zo biedt het vlakke ontwerp meerdere mogelijkheden voor een driepuntshef of een vaste opbouw van een zaaimachine. Hierdoor kan men de hoofdgrondbewerking combineren met een zaaibed en direct zaaien.

Ervaring leerde ons en onze klanten dat alleen al het combineren van de verscheiden werkgangen, een hogere opbrengst verzekert.

Ook in combinatie met een frontklepelmaaier of snijwals kan de Eco-Mix spitmachine perfect werk afleveren. Maisstro, groenbemester of stoppel worden dan nog beter verkleind. De spitmachine kan deze goed inmengen en in combinatie met een naar eigen keuze gekoppelde zaaimachine is alles direct klaar en worden bodemverdichtingen voorkomen en opgeheven.

Onze specialisten helpen jou met het zoeken naar de juiste machine en een passende oplossing.
×
Neem contact op