Enorm veel kennis

Persoonlijk contact

Kwaliteit en service voorop

Home > Merken > Spinder

Spinder stalinrichting

Voor SPINDER stalinrichting kunt u nog steeds bij KORT terecht

Zoals u wellicht weten hebben wij onze melktechniek activiteiten overgedaan aan Alfa Melktechniek. Dit geldt echter niet voor de levering en montage van Spinder stalinrichting. Kort Mechanisatie is dealer van de Spinder produkten. Wilt u meer weten? Bel dan eens met  onze adviseur veehouderij Jan Borg 06 – 30 08 33 56

Een goede stal is uitstekend afgestemd op de behoeftes van de koe én de boer. Dieren moeten gezond en productief blijven. Een goede stalinrichting draagt daar aan bij en zorgt bovendien dat er efficiënt en met plezier gewerkt kan worden.

Wie een winstgevende stal met gezonde melkkoeien in stand wil houden, heeft in de eerste plaats een goed doordacht stalconcept nodig. Bij een goed stalconcept wordt de aanwezige ruimte optimaal benut, staat koe-comfort bovenaan en er is aandacht voor de management-inspanningen van de melkveehouder. Uiteraard moet alles ook betaalbaar blijven.

In de eerste plaats gaat het om aspecten als capaciteit, constructie, verlichting en ventilatie. Ook komen bij de planning zaken als geplande duur van de bouw, frequentie van weidegang en de klauwverzorging aan de orde. De looppaden, de scheiding van de verschillende ruimten waarin rust of juist activiteit heerst door middel van koeverkeer-hekken en de uitvoering en eigenschappen van lig- en loopvlakken spelen een centrale rol. Verder zijn het aantal en de modellen ligboxen, vreetplekken, drinkbakken en type en positie van de melkinstallatie en bijvoorbeeld ook de afkalfstal en ziekenstal van belang. Niet in de laatste plaats moet de gehele inrichting eenvoudig kunnen worden gereinigd met het liefst onderhoudsarme mestafvoersystemen en moet de kans op verwondingen zo klein mogelijk zijn. Kortom: er mogen geen factoren zijn die de gezondheid van dieren of medewerkers in het algemeen nadelig beïnvloeden.

Het ontwerpen van een koeienstal is dus geen eenvoudige opgave, vooral als men bedenkt wat de gevolgen van een verkeerde opzet kunnen zijn. Bij Spinder hebben we vele jaren praktische ervaring met het ontwerpen, realiseren en inrichten van koeienstallen. Bij onze adviezen houden wij goed rekening met de omstandigheden op uw bedrijf en laten we u bovendien zien hoe slimme oplossingen bijdragen aan het koe-comfort en uw taken tot een minimum terug kunnen brengen. Niet alleen koe-comfort heeft bij ons de hoogste prioriteit, ook het comfort voor de boer nemen we serieus. Meer weten? Bel Jan Borg 06 30 08 33 56

Rusten – De optimale ligplaats voor uw koeien

Een koe moet zoveel en vaak kunnen rusten als ze zelf wil. Daarvoor is een comfortabele en droge ligplaats nodig, waar ze probleemloos kan gaan liggen en opstaan. Als een koe onvoldoende de gelegenheid heeft te liggen, dan belast ze haar klauwen te zwaar. Koeien die genoeg liggen, rusten goed uit en zijn gezonder. De ligtijd voor een koe moet minimaal twaalf uur per dag zijn, veertien uur is optimaal.

De ideale ligplaats voor de koe is daarom afhankelijk van maat en vorm. Het juiste ontwerp houdt de veestapel in goede conditie. De ligboxmaten zijn af te stemmen op het formaat van de dieren. Een goede maatvoering leidt tot recht liggende koeien, waardoor de mest in de mestgang komt en de box hygiënisch en droog blijft. Dit draagt bij aan de gezondheid van uw koeien! Daarnaast dient de ligplaats veilig te zijn; dieren uit de naastliggende boxen moeten niet in deze ruimte kunnen komen.
Binnen de categorie Rusten levert Spinder een breed scala aan ligboxen en boxbedekkingen die maximale flexibiliteit, hygiëne en veiligheid voor de koe bieden. 

Voeren – veilige voorhekken voor uw koeien

Om veel melk te kunnen geven moet een koe veel (onbeperkt) ruwvoer opnemen. Een koe gaat daarom wel een keer of 10 per dag naar het voer en ze zou zomaar 6 uur aan het voerhek kunnen staan voor 30 – 50 kilo opname. Dit varieert afhankelijk van het productiedoel, de kwaliteit van het ruwvoer en het voersysteem.

Dus, het gebeurt aan het voerhek: de toegang tot het ruwvoer. De vreetplaatsbreedte passend bij de moderne koe is gegroeid tot 70 cm, soms wel 75 centimeter per plaats. Hierbij mag de koe geen drukplekken of scherpe delen ervaren en oormerken mogen niet uitscheuren.  Het gaat om de kwaliteit van de voerhekken! 

Een voerhek is een belangrijk hulpmiddel in het omgaan met de veestapel; vastzetten en vrijlaten, groepsgewijs of individueel. Dit moet met zo min mogelijk kracht en zo weinig mogelijk handelingen veilig en eenvoudig gebeuren. Het vastzetten moet betrouwbaar zijn en indien gewenst, moeten koeien zichzelf vast kunnen zetten. Spinder levert diverse modellen voerhekken; van zeer uitgebreid met veiligheidsfunctie tot eenvoudig. Ook een voerhek zonder vastzetfunctie behoort tot de mogelijkheden.

De vreetplaatsbreedte en hekbreedte komen in diverse maten voor. Zo kan ingespeeld worden op de wens van de veehouder, het type koe en de maatvoering van het gebouw.

Drinken – altijd voldoende en schoon water

Een koe drinkt veel water; immers melk is voor pakweg 88% water en ook de mest bestaat grotendeels uit water. 120 Liter water per dag is een redelijk gemiddelde. Een koe drinkt ook snel; al die liters zijn vlot naar binnen. Vooral meteen na het melken zijn de dieren dorstig.

In de stal moet dus voldoende water beschikbaar zijn, met een snelle aanvoer. Liefst 40 liter water per minuut!

Met voorraad drinkbakken classic en Pingo of sneldrinkers (individuele drinkbakken) is een goede watervoorziening te creëren. Een voorraad drinkbak is bij uitstek geschikt om in korte tijd veel koeien te laten drinken. Vuistregel is 7 cm voorraadwaterbak-lengte per koe en 20 dieren per sneldrinker.

Het is van belang dat het drinkwater schoon is; de drinkbakken moeten dus goed reinigbaar zijn. Om bevriezen te voorkomen kan er een verwarmingselement gebruikt worden, zo nodig met een rondpompsysteem. Om al deze redenen, heeft Spinder een omvangrijk assortiment drinkbakken, variërend van kleine geëmailleerde drinkbakken tot kleine en grote roestvaststalen uitvoeringen. 

koeverkeer – veilige en handige koeverkeer hekken

Met het groter worden van de veestapels wordt het gemakkelijk kunnen regelen van het koeverkeer belangrijker. Openen en sluiten van hekken moet handig zijn en veilig voor armen en vingers. Spinder heeft hiervoor een eigen sluitpunt ontwikkeld met 1-vinger bediening: robuust en niet door de dieren zelf te bedienen.

Spinder hanteert de volgende indeling: 

Geautomatiseerde optrekhekken: Autolift

Optrekhekken: Heavy Duty Lift

Slagbomen

Eenrichtingshekken: Texashek, Pasture gate en Topgate

Telescopische hekken: Slider

Afscheidingshekken

 

Aandacht – Praktische boxen voor uw koeien

  • Goed omgaan met uw dieren levert veel op; niet alleen rendement maar ook werkplezier.
  • Jonge kalveren hebben aandacht nodig, ter controle en/of ter voorkoming of genezing van ziekte. 
  • Afkalvende koeien; veelal redt de natuur het zelf, wel is het verstandig de goede omstandigheden te creëren zodat er zo nodig ingegrepen kan worden.  
  • Te behandelen koeien; op het juiste moment, op de juiste wijze! Zonder risico voor mens en dier. Als dit goed georganiseerd is kan dit snel en zonder ergernis. 
  • De stier is een dier apart; sterk en indrukwekkend, om altijd voorzichtig mee te zijn. Het hekwerk bij de stier moet tegen forse stoten kunnen! 
  • De koeien die in de kudde lopen; zij vinden het erg fijn om even te kunnen schuren. Dit is bovendien goed voor de vacht!

Mestafvoer – Spinder onderhoudsvrije mestafvoersystemen

Mest in de stal; het liefst hebben we er geen omkijken naar. Daarom zijn producten nodig die passen in het stalsysteem, die gemakkelijk te bedienen zijn en zo weinig mogelijk onderhoud vragen. De mestafvoersystemen van Spinder zijn ontwikkeld op basis van concrete voorwaarden (van de boer) en voorkeuren (van de koe). Schone vloeren en roosters leiden tot minder werk, zowel in de stalreiniging als bij het melken en zorgen dat er minder strooisel nodig is. De koe loopt liever droog dan door de mest; een schone mestgang reduceert klauwproblemen en voorkomt bacteriehaarden en gezondheidsproblemen. Spinder levert al jaren een touwgetrokken mestschuifsysteem; touwgetrokken want touw werkt handig, is gemakkelijk in onderhoud en de koeien hebben er geen last van. Comfort voor boer en koe.

Drijfmest dient homogeen te blijven, alleen dan zijn de kelders goed te legen en gaat het uitrijden handig. Dus de mest moet regelmatig gemixt worden; met een trekkermixer of met een elektrische mixer. Spinder levert hiervoor een breed assortiment.

 

-Mestschuiven algemeen

-Besturingskasten

-Roostervloerschuiven

-Combischuiven voor vlakke betonvloer

-Combischuiven voor sleuvenvloer

-Trekker aangedreven mestmixers

-Elektrische mestmixers

Voor een goed advies kunt u bellen met onze adviseur Jan Borg 06 – 30 08 33 56