Zoeken

Zoeken sluiten

Bouwland bemesters

Optimale opname van voedingsstoffen

Injecteren van mest in de grond is niet alleen door nieuwe wet- en regelgevingen aantrekkelijk, maar ook vanwege de praktische voordelen zoals optimale opname van de voedingsstoffen en daardoor het verminderde gebruik van kunstmest. Bovendien is mestinjectie milieuvriendelijk.

voor injecteren op bouwland ideaal voor getrokken tank

Terraject 200 bouwlandbemesters

Robuust en breed 6.96 – 8.12m

Terrject 300 bouwlandbemesters

zware uitvoering

Terraject 400 bouwlandbemesters

schijvenegbemester. 1 werkgang voor stoppel lossnijden, omkeren en mest injecteren

Terraject Disc

×
Neem contact op