Zoeken

Zoeken sluiten

Nutri Flow bemesting

NIRS-analyse techniek

Veenhuis Machines is de grondlegger van Nutri-Flow precisiebemesting. Veenhuis heeft daarmee de basis gelegd voor de herwaardering van organische mest met een real-time nutriëntenanalyse. Met de NIRS-analyse techniek worden de nutriënten stikstof (N), fosfaat (P205), kalium (K20), ammonium (NH4-N) en droge stof vastgesteld.

Met de NIRS-technologie is het mogelijk om de juiste dosering mest plaats specifiek toe te dienen in combinatie met de machinebesturing. De nutriëntengehaltes in dierlijke mest variëren behoorlijk, soms zelfs wanneer de mest uit dezelfde opslag afkomstig is. Door de waarde real-time te meten kan mest effectiever worden toegediend. Het voordeel van NIRS is weten wat je doet. Het gewas wordt voorzien van de juiste hoeveelheid mest en aanwezige nutriënten. Gewassen krijgen op deze manier de juiste hoeveelheid en de nodige gehaltes toegediend. De data die verzameld worden tijdens het bemesten kan gebruikt worden bij een volgend bemestingsplan. Op deze manier kan het perceel zo goed mogelijk benut en ieder seizoen een maximale opbrengst gerealiseerd worden.

×
Neem contact op